تستIMVIC

در این تست از تعدادی محیطهای جامد و مایع استفاده میگردد که به کمک آن برخی از خصوصیات باکتری‌ ها را بررسی می‌کنند. تست‌های این مجموعه شامل بررسی اندول(محصول نهایی متابولیسم و شکسته شدن تریپتوفان)، بررسی متابولیسم سیترات و تستهای متیل رد و ووگس پروسکوئر می‌باشد. عبارت IMViC نیز از مخفف حروف اول این تست ها تشکیل شده است: I (مخفف اندول)، M (مخفف متیل رد)، V(مخفف ووگس پروسکوئر) و C (مخفف سیترات) می‌باشد. و حرف I ماقبل آخر برای راحتی تلفظ کلمه اضافه شده است.

با تشکر از همراهی شما ادامه توضیحات را در ویدئوی پایین مشاهده بفرمایید.