خدمات انجام، مشاوره و آموزش پروژه های تحقیقاتی

  • انجام کلیه امور آزمایشگاهی و کنترل کیفی مخصوص دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و تحصیلات تکمیلی
  • آموزش کامپیوتر
  • مشاوره و نگارش پروپوزال
  • مشاوره و نگارش مقاله
  • انجام پروژه های تحقیقاتی
  • سرچ مقاله