خدمات مشاوره تحصیلی

  • برگزاری جلسات هفتگی و منظم جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموز
  • برنامه‌ریزی درسی با به‌روز‌ترین روش‌های روان‌شناختی
  • ارائه مشاوره ها به صورت شخصی سازی شده و مختص به هر فرد