خاویار، تخم حلزون

  • ظرفیت تولید انبوه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی
  • خاویار حلزون جهت بهبود و کارایی در محصولات آرایشی بهداشتی
  • دارای تائیدیه از آزمایشگاه های مرجع به همراه تهیه تمامی مستندات مربوطه