ایمنی و هورمون

🔐سوال 1

یک خانم 40 ساله به پزشک مراجعه می کند. وی شکایت از خشکی دهان و چشم دارد و می گوید همیشه احساس می کنم یک جسم خارجی تو چشمم هست. پزشک بعد از معاینه متوجه زخم های ریز دهانی می شود و یک سری آزمایش برای فرد درخواست می کند که نتایج زیر حاصل می شود :

ANA=28

Anti_DNA=2.7

SSA/RO=negative

SSB/La=negative

WBC=2.8

HGB=16

RBC=5

HCT=40

MCV=90

MCH=28

Mchc=33

RDW=12

خوب

  1. سوال اول : به نظر شما فرد دچار چه بیماری است ؟
  2. سوال دوم : آیا این آزمایشات کافی است یا باید جهت بررسی بیشتر آزمایش های دیگری انجام شود؟
  3. سوال سوم : به نظر شما پزشک درمان را شروع می کند یا به دنبال سرنخ های دیگر می رود و یا بیماری مهمی نیست میتوان خود به خود بهبود یابد؟

🔓جواب سوال 1

سندرم شوگرن

Sjögren’s syndrome

اول می رویم سراغ جواب های آزمایش

اولین تست ANA  همانطور که می دانید منفی اون زیر 10 باید باشد. پس در این فرد مثبت هست.

خوب حالا باید ببینیم در چه افرادی مثبت هست؟

آزمایش ANA متداول ترین و حساسترین روش برای تشخیص و غربالگری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) می باشد. همچنین این آزمایش ممکن است در سایر بیماریهای اُتوایمیون مانند آرتریت روماتوئید، اسکلرودرما، سندرم شوگرن، بیماریهای بافت همبند(MCTD)، سندرم شارپ، پلی میوزیت، درماتومیوزیت، هپاتیت اُتوایمیون و کولیت اولسراتیو مثبت گردد.

خوب تاحالا فقط به این نتیجه رسیدیم که بیماری اتوایمیون دارد.

حال اگه به تست دوم نگاه کنید، می بینید تست dsdna منفی شده است. این تست در 90درصد افراد لوپوس مثبت می شود. حالا میتوان لوپوس رو رد کرد.

تست های SSA/RO و SSB/La برای بیماری لوپوس نوزادان (NLE ) و سندرم شوگرن در خواست می شود.

حال فقط سندرم شوگرن می ماند که وقتی ما به علایم بیمار نگاه می کنیم می بینیم که اختلال در غدد برون ریز دار هم غدد اشکی و هم غدد بزاقی فرد درگیر شده است.

حال پروسه تشخیص برای شوگرن این هست که از بین 4تست گفته شده، فقط یکی مثبت شود.

و استفاده از آزمون شیرمر باز برمی گردد به پزشک گاهی به همین علایم و تست رضایت می دهد و درمان رو شروع می کند و گاهی خیر یا سری تست های دیگرو می نویسد.

ضمنا این بیمار دچار لکوپنی هم هست که به نفع شوگرن هست و نمونه برداری از غدد بزاقی ، که به راحتی از لب پایین قابل انجام است ممکن است نشان دهنده ی یافته های مشخصی از ارتشاح لنفوسیتی موضعی یا ارجحیت سلول های T نوع CD4 باشد.

درمان

پزشک از درمان های موضعی و سیستمیک استفاده می کند.