رنگ آمیزی

اولین گام در شناسایی باکتری ها، بررسی مستقیم آنها در زیر میکروسکوپ می‌باشد. به منظور بررسی باکتری ها در زیر میکروسکوپ، اغلب نیاز به رنگ آمیزی آنها می‌باشد. رنگ آمیزی باکتری ها علاوه بر افزایش کنتراست بین باکتری و محیط، ممکن است به افتراق و شناسایی باکتری ها کمک نماید(مانند رنگ آمیزی گرم و…) و اغلب برای مشاهده اجزای باکتری (رنگ آمیزی اسپور، کپسول و…) استفاده از رنگ آمیزی مناسب ضروری است.

با تشکر از همراهی شما ادامه توضیحات را در ویدئوی پایین مشاهده بفرمایید.