روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

هدف از این دستورالعمل ارائه روش مدونی جهت شناسایی و ردیابی تمامی محصولات در سراسر تولید و پس از خروج از سازمان می باشد. که به طور کلی شامل پنج مرحله اجرایی است.

شرکت های تولید کننده تجهیزات پزشکی می توانند جهت مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه برقراری شرایط تولید خوب (GPM) در سازمان خود و همچنین پیاده سازی روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول به همراه تمام مستندات مورد نیاز مطابق با چک لیست بررسی اولیه فایل فنی شرکت های تولید کننده با کارشناسان شرکت دانش ثمین در ارتباط باشند.

همچنین لازم به ذکر است شما می توانید جهت همکاری با شرکت دانش ثمین از طریق تکمیل فرم خدمت مورد نظر خود و آپلود آن در همین صفحه منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

 

با سپاس از حسن انتخاب شما

دانش ثمین پردیس رضوان